Φωτοβολταϊκά

Η DNKAT με την πολυετή πείρα της σε παντός είδους κατασκευές σχετικές με φωτοβολταϊκά αναλαμβάνει: Αυτόνομα φωτοβολταϊκά Συστήματα Αυτοπαραγωγή – Net Metering Διασυνδεδεμένα ΦΒ με ταρίφα Συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Δείτε ενδεικτικά έργα μας αυτόνομων και διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών σε διαφορες φάσεις της εγκατάστασης. ΠΑΡΚΟ 1 ΙΣΧΥΟΣ 500 KW NET METERING ΣΕ ΣΤΕΓΗ ΙΣΧΥΟΣ 500 ΚW ΠΑΡΚΟ […]