Μεταλλικές Κατασκευές

Η DNKAT διαθέτει πολυετή πείρα στην κατασκευή μεταλλικών κατασκευών. Η μελέτη και κατασκευή μεταλλικών κατασκευών δραστηριότητα της DNKAT. Ο σχεδιασμός των λύσεων γίνεται με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμίες του κάθε πελάτη και την άψογη κάλυψη τους, πάντοτε εντός του χρονοδιαγράμματος και του οικονομικού προϋπολογισμού που έχει, εξ’ αρχής, οριστεί. Τα έργα που αναλαμβάνει […]