Φωτοβολταϊκά

Η DNKAT με την πολυετή πείρα της σε παντός είδους κατασκευές σχετικές με φωτοβολταϊκά αναλαμβάνει:

  • Αυτόνομα φωτοβολταϊκά Συστήματα
  • Αυτοπαραγωγή – Net Metering
  • Διασυνδεδεμένα ΦΒ με ταρίφα
  • Συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Δείτε ενδεικτικά έργα μας αυτόνομων και διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών σε διαφορες φάσεις της εγκατάστασης.

Μεγαλώνουμε

και προσλαμβάνουμε!

Ζητούμε   να ενισχύσουμε στο δυναμικό μας με:

  • ηλεκτρολόγο
  • βοηθό ηλεκτρολόγου
  • τεχνίτη οικοδόμο