Κλιματισμός Εξαερισμός

Η μελέτη και εφαρμογή συστημάτων κλιματισμού – εξαερισμού αποτελεί κύρια δραστηριότητα της DNKAT.

Η DNKAT εξειδικεύεται στη μελέτη και εφαρμογή συστημάτων κλιματισμού – εξαερισμού, απαγωγής καπνού και καθαρισμού αέρα, για επαγγελματικούς χώρους εστίασης, εμπορικών καταστημάτων, επιχειρήσεων κλπ.

Δείτε ενδεικτικά έργα μας.