Πυρόσβεση

Στην DNKAT προσφέρουμε υπηρεσίες πυρασφάλειας τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις με στόχο την ασφάλεια.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. Ο σχεδιασμός των λύσεων γίνεται με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμίες του κάθε πελάτη και την άψογη κάλυψη τους, πάντοτε εντός του χρονοδιαγράμματος και του οικονομικού προϋπολογισμού που έχει, εξ’ αρχής, οριστεί.

Τα έργα που αναλαμβάνουμε περιλαμβάνουν:

  • Πυρανίχνευση
  • Πυρασφάλεια
  • Πυρόσβεση
  • Μελέτη
  • Εγκατάσταση
  • Συντήρηση

Δείτε ενδεικτικά έργα μας.